wtorek, 21 czerwiec 2016 09:27

1-3 czerwca 2016 - Węgry "branża metalowa"

W dniach 1-3 czerwca odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Grupy V4. Nasza delegacja w składzie: zastępca dyrektora Tomasz Kowalik (przedstawiciel MIRiP), Piotr Wąsik (przedstawiciel rzemieślników z branży metalowej) oraz Adam Janczyk (przedstawiciel nauczycieli przedmiotów Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie) wzięła udział w warsztatach  na Węgrzech w branży „metalowej”.

 

 

W mobilności uczestniczyły cztery trzyosobowe delegacje z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej. W trakcie warsztatów uczestnicy odwiedzili dwie szkoły zawodowe w miejscowości Esztergom. W węgierskich szkołach na poziomie ponadpodstawowym istnieje możliwość wybrania kilku dróg edukacji. W szkole średniej można uczyć się 4 lata według programu ogólnokształcącego lub po dwóch latach przejść na profil zawodowy. Oprócz nich istnieją dwuletnie szkoły zawodowe, w których zajęcia praktyczne odbywają się zarówno w szkole jak i w formie praktyk u przedsiębiorców. Jeśli mówimy o uczniu, który wybrał klasę o profilu zawodowym, musimy dodać jeszcze jeden test – z zawodowej specjalności. Po obserwacji sprzętu w pracowniach śmiało można powiedzieć, że jest on na odpowiednim poziomie do szkolenia młodzieży. Mogą się na nim uczyć podstawowych ale również bardziej zaawansowanych metod obróbki metalu i innych materiałów. W skład wyposażenia szkół w branży metalowej wchodzą głównie obrabiarki CNC, używane również w polskich szkołach.

 

 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad65
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad72
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad82
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad84
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad90
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad91
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad97
 • O_Cf_02a
 • Visits (51)
 • skola (16)
 • skola (19)
 • skola (20)
 • skola (24)
 • skola (27)

 

Aby porównać systemy szkolenia uczniów w branży metalowej w poszczególnych państwach, delegacja odwiedziła zakłady rzemieślnicze: Firmy: Babits Kft. Oraz Firmę Mitter. Dzięki temu delegacja poznała programy nauczania, zasady przyjmowania uczniów na praktykę oraz reguły panujące w firmach. Ciekawostką jest historia dużej, rodzinnej firmy Babits która, jak mówią dwaj bracia – właściciele, rozpoczynała swoją działalność w garażu, z jedną, starą obrabiarką i równowartością kwoty 300 euro na start. W tym momencie w tym zakładzie zatrudnionych jest 9 osób i 3 uczniów i posiada 10 maszyn do obróbki metalu.

 

 • H1_M_002a
 • H1_M_003a
 • H1_M_012a
 • H2_M_004a
 • H2_M_017a
 • H2_M_022a
 • H_B_011a
 • H_B_026a
 • H_B_052a
 • H_B_074a
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad34
 • S_M_015a
 • S_M_019a
 • S_M_027a
 • Visits (37)
 • Visits (40)

 

Elementem kulturowym projektu było zwiedzanie Esztergom i Wyszehradu.

 

 • 20160601_164511a
 • 20160601_164635a
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad13
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad14
 • Visegrad 004
 • Visegrad 054
 • Visegrad 066
 • Visits (151)
 • Z_W_023a
 • Z_W_037a

Na zakończenie projektu grupa wzięła udział w spotkaniu podsumowującym projekt w siedzibie IPOSZ.

 

 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad100
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad103
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad95
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad98
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Metalowy_Wyszehrad99
 • skola (33)
 • skola (34)
 • skola (35)
 • skola (39)
 • skola (8)

 

Owocem warsztatów będzie pięciostronnicowy zbiór wniosków na temat podobieństw i różnic w nauce rzemiosła w branży stolarskiej w każdym z czterch krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Read 1316 times