poniedziałek, 23 maj 2016 14:07

19-21 maja 2016 - Polska "branża budowlana"

W dniach 19-21 maja odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Grupy V4. Delegacje z Czech, Słowacji i Węgier odwiedzili Kraków. Przedstawiciele branży „budowlanej” poznali polski system nauki zawodu. W skład polskiej delegacji uczestniczącej w warsztatach wchodzili: Tomasz Kowalik (przedstawiciel MIRiP), Małgorzata Polaska (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1) oraz Grzegorz Adamski (właściciel zakładu rzemieślniczego).


W mobilności uczestniczyły cztery trzyosobowe delegacje z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej. W trakcie pierwszego dnia warsztatów uczestnicy projektu odwiedzili budynek Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP przy ul. Rzeźniczej 4. Na miejscu, dzięki prezentacjom przygotowanym przez Panią Małgorzatę Polaską i Tomasza Kowalika zostali zapoznani ze schematem działania polskiego systemu edukacji. Gospodarzem tej części warsztatowej była dyrektor RZSZ MIRiP Pani Elżbieta Kosacka.

 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad1
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad2

Następnie cała grupa odwiedziła Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. Krupnicza 42), aby zobaczyć w jakich warunkach uczniowie mogą się kształcić w zawodach okołobudowlanych i nie tylko. Na pytania uczestników odpowiadał dyrektor CKP Pan Marek Filipczyk, który jak się później okazało kilka lat wcześniej współpracował z wchodzącym w skład delegacji Czech dyrektorem szkoły zawodowej „Střední škola polytechnická” w Brnie - Panem Andrzejem Bartosiem.

 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad13
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad14
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad19
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad20
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad21
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad22
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad24
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad26
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad28
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad29
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad30
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad32
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad35
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad36
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad37
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad38


Kolejnym punktem było zobaczenie w praktyce dokonań małopolskich rzemieślników. W tym celu, delegacja udała się do Wieliczki. W budynku Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorców w Wieliczce gości przyjął Starszy Cechu Roman Koszyk. Delegacje były pod wrażeniem dotychczasowych dokonań Cechu – największe wrażenie zrobił fakt, że budynek przy ul. Bolesława Limanowskiego 11 jest w całości wzniesiony ze składek i wkładu własnego zrzeszonych w nim rzemieślników. Świadczy to o solidarności i przedsiębiorczości rzemieślników zrzeszonych w Wielickim Cechu. Po prezentacji historii i dokonań Cechu delegacja zwiedziła Centrum miasta oraz zabytkowy kościół pw. Św. Klemensa. Dzięki wiedzy i doświadczeniu Pana Romana Koszyka, który budował i remontował większość oglądanych budynków, uczestnicy projektu mogli poznać szczegóły pracy rzemieślników z branży budowlanej w Polsce oraz dowiedzieć się więcej o nauce zawodu opartej na umowie jako pracownik młodociany.

 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad43
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad44
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad45
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad46
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad47
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad48
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad50
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad52
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad55
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad56
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad59
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad60
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad61
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad62
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad63
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad64
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad65
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad66
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad69
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad71
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad72
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad74
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad75
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad76
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad78
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad80
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad81
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad84


Aby porównać systemy szkolenia branży budowlanej w poszczególnych państwach, delegacja odwiedziła ponadto Wydział Budowlany w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Wesele 41 oraz będący w sąsiedztwie budynek Zespółu Szkół Budowlanych Nr 1. W budynku Zespołu grupa spotkała się z dyrektorem Panem Andrzejem Mielczarkiem. Spotkanie w budynku szkoły okazało się bardzo owocne, gdyż uczestnicy poznali realia funkcjonowania szkół branżowych w Polsce oraz poznali szczegółowo programy nauczania wraz z zapleczem dydaktycznym szkoły.

 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad104
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad105
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad107
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad108
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad109
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad111
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad112
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad113
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad114
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad116
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad120
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad121
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad122
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad130
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad131
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad132
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad135
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad136
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad139
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad140
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad141
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad142
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad143
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad144
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad146
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad148
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad150
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad151


W trakcie pobytu w Krakowie delegacja odwiedziła również dwa inne zakłady rzemieślnicze: pracownie dekarską Grzegorz Adamski oraz budowę, na której pracują pracownicy firmy Zistechnika. W trakcie tych spotkań można było porozmawiać z uczniami RZSZ MIRiP, poniważ aż 4 naszych uczniów jest zatrudnionych w tych dwóch firmach.

 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad103
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad152
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad153
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad155
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad156
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad157
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad158
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad159
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad161
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad85
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad88
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad90
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad91
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad93
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad94
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad95
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad97
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad98
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad99


Wieczorem, grupa udała się do siedziby MIRiP aby zobaczyć jak wygląda budynek przy św. Anny 9. Ogromne wrażenie zrobiła Księga Pamiątkowa Izby w której znaleźli pamiątkowy wpis wpisany w roku 1909 przez Czeskich rzemieślników. Po aktywnych dwóch dniach nadszedł czas na uroczystą kolację podsumowujacą projekt w Restauracji Cechowej przy ul. Jagiellońskiej w której uczestniczył prezes MIRiP Janusz Kowalski.

 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad163
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad165
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad264
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad3
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad7
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad8
 • zzz

 
Ostatnim punktem programu był udział delegacji w Święcie Rzemiosła w dniu 21 maja 2016r. Jest to wydarzenie wyjątkowe, gdyż jak stwierdzili członkowie projektu – w ich krajach rzemieślnicy nie świętują swojego święta w tak dostojny sposób. Prezes Janusz Kowalski powiadomił zebranych w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa o obecności gości z Grupy Wyszechradzkiej i podkreślił znaczenie tego projektu dla dalszego rozwoju Izby. Po uroczystości wszyscy członkowie delegacji wpisali się do Księgi Pamiątkowej MIRiP.

 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad179
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad184
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad186
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad191
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad194
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad204
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad206
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad219
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad226
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad246
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad248
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad250
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad252
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad253
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad255
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad256
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad257
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad261
 • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Budowlana_Wyszehrad262

Owocem warsztatów będzie pięciostronnicowy zbiór wniosków na temat podobieństw i różnic w nauce rzemiosła w branży stolarskiej w każdym z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Read 695 times