niedziela, 01 maj 2016 09:37

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

W dniu 26.04.2016 w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

W spotkaniuuczestniczył Przedwoniczący Komisji Samorządowo-Organizacyjnej MIRiP Jerzy Tomasik. W trakcie posiedzenia rada zaopiniowała wnioski o uruchomienie nowych kierunków kształcenia w krakowskich szkołach, wniosku Dyrektora GUP dotyczącego wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych  i struktury wydatków na te formy w związku z dokonanym podziałem limitu środków Funduszu Pracy na 2016r oraz wnioski w sprawie umorzeń nienależnie pobranych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

Read 890 times