niedziela, 01 maj 2016 09:41

Wizyta ambasador Albanii

W dniu 27 kwietnia 2016r. siedzibę Izby odwiedziła dr Shpresa Kureta – ambasador Albanii w RP wraz z pierwszym sekretarzem –Shkëlzen Macukulli.

W ostatnich miesiącach MIRiP intensywnie rozwinęła współpracę międzynarodową: obecnie trwają szkolenia językowe naszych stolarzy przed wyjazdem do Portugalii w ramach Programu Erasmus+, Izba również bierze udział w międzynarodowej wymianie z krajami Grupy Wyszehradzkiej.
Spotkanie, które odbyło się w Izbie z przedstawicielami Ambasady Albanii – daje nadzieję na rozpoczęcie współpracy pomiędzy Izbą a rzemieślnikami z Albanii.
W trakcie spotkania prezes Janusz Kowalski podkreślił znaczenie rzemiosła w gospodarce polskiej i światowej. Nawiązał również do historii i zmian systemowych zaistniałych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – m.in. do zniesienia powszechnego samorządu gospodarczego, a także zniszczeniu szkolnictwa zawodowego poprzez niewłaściwe reformy, deregulacje zawodów    i brak obowiązku posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu. W trakcie spotkania dyrektor Izby Anna Adamczyk wraz z zastępcą Tomaszem Kowalikiem omówili działania, które Izba podejmuje w celu zachęcenia młodzieży do nauki zawodu, m.in. utworzenie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP. Ambasador wyraziła chęć nawiązania współpracy pomiędzy rzemieślnikami z Albanii z polskimi rzemieślnikami poprzez organizowanie wymian zawodowych czy prezentowania swoich produktów regionalnych podczas organizowanych przez Izbę kiermaszy i jarmarków.

Read 946 times