poniedziałek, 02 maj 2016 09:00

Walne Zgromadzenie Cechu w Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 27 kwietnia b.r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Walne Zgromadzenie posumowało działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego za rok ubiegły. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Zarządu Cechu. Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Cechu. W Walnym Zgromadzeniu gościem był burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowali; Janusz Kowalski - prezes Izby, Grzegorz Mielnicki - zastępca prezesa Izby i Anna Adamczyk - dyrektor Izby.

  • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Kalwaria1
  • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Kalwaria10
  • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Kalwaria11
  • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Kalwaria2
  • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Kalwaria4
  • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Kalwaria6
  • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Kalwaria7
  • Malopolska_Izba_Rzemiosla_i_Przedsiebiorczosci_Kalwaria8

Read 948 times