poniedziałek, 11 kwiecień 2016 12:17

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

W dniu 21 marca br. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa w której uczestniczył przedstawiciel MIRiP Jerzy Tomasik.

Tematem posiedzenia było zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy na rok 2016. Pomocą ma zostać objętych aż 700 bezrobotnych. Szkolenia zarówno indywidualne jak i grupowe przeznaczone będą m.in. dla spawaczy, kierowców, pracowników księgowych, magazynierów, elektromonterów. Poza tym, pomocą zostaną objęte osoby zapisujące się na studia podyplomowe czy też zdający egzaminy i licencje. Poza tym w pracach Rady na posiedzeniu uwzględniono również opiniowanie nowych kierunków kształcenia w krakowskich szkołach.
 

Read 1006 times