środa, 20 kwiecień 2016 14:27

Komunikat prezesa Janusza Kowalskiego

UWAGA!!!

Szanowni Koledzy Rzemieślnicy!

W związku z często powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi ubezpieczeń firm, pracowni i innych części składowych majątku ruchomego i nieruchomego Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie ostrzega, aby każdą umowę zawartą pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym czytać bardzo dokładnie, lub konsultować z radcą prawnym Izby Rzemieślniczej. Coraz częściej dochodzą do Izby skargi na nieuczciwych ubezpieczycieli, zwłaszcza dużych firm z udziałem kapitału zagranicznego, które wydają setki tysięcy złotych na reklamę swojej działalności, równocześnie nie zabezpieczając praw ubezpieczonego.

Za Zarząd MIRiP

prezes

Janusz Kowalski

 

Read 996 times