wtorek, 02 luty 2016 11:33

Warszawskie szkolenie na temat zarządzania projektami

W ubiegłym tygodniu, w Warszawie odbyło się szkolenie pt. "Zarządzania projektami dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowane ze środków PO WER" w którym uczestniczył z-ca dyrektora Tomasz Kowalik.

Szkolenie było poświęcone kwestiom merytorycznym związanym z prawidłową realizacją projektów PO WER. Omówione zostały również najważniejsze dokumenty, a także przybliżająca kwestie zarządzania finansowego w projektach. Udział przedstawicieli MIRiP w tego typu szkoleniach jest szczególnie istotny w związku z aktywnością Izby w realizacji projektów mobilnościowych. W najbliższym czasie w zakładce Programy będzie można zapoznać się z dokładnym opisem przebiegu projektu, który odbył się w 2015r. w Erfurcie "Różne zawody, te same cele. Wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego sposobem na poniesienie jakości nauczania" (branża fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych, numer projektu 2014-1-PL01-KA102-001515). Przypominamy, że niedługo rusza rekrutacja do nowego projektu MIRiP: "Poznanie portugalskiego modelu nauki zawodu w branży stolarskiej" (numer projektu 2015-1-PL01-KA102-015532) uzyskał dofinansowanie z listy rezerwowej konkursu 2015 Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 1, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego".

Read 1118 times