środa, 11 grudzień 2013 07:13

Święto złotników 2013

W wigilię patrona złotników i artystów pracujących w metalu św. Eligiusza, w krakowskiej kaplicy Bazyliki pw. św. Franciszka z Asyżu noszącej imię tegoż patrona odprawiona została msza święta, której przewodniczył ks. gwardian Roman Banasik.
Obok przedstawicieli cechów złotników, ich rodzin w mszy uczestniczyli także inni reprezentanci innych cechów, a przede wszystkim prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Janusz Kowalski ze swoim zastępcą Tadeuszem Dąbrowskim oraz delegacja Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z prezesem Wiesławem Jopkiem.
W czasie mszy dziękowano za miniony rok, składano prośby o dalsze łaski a przedstawiciel złotników ze Śląska przekazał do zbiorów figurkę patrona św. Eligiusza, podręcznik z 1946 r. Kaplica złotników w bazylice ojców Franciszkanów przeszła gruntowną renowację. Obok wizerunku św. Eligiusza prezentowane są w niej stare narzędzia, dokumenty, zdjęcia, w większości ze zbiorów Krzysztofa Gubały, honorowego kustosza tego miejsca.

 

Krakowskie złotnictwo od wczesnego średniowiecza związane był z królewskim dworem i Kościołem. Losy członków tego cechu, podobnie jak historia naszego kraju, były różne. Notowano wspaniałe wzloty, ale były też czasy trudne, czasy zapomnienia i gnębienia rzemieślników, w tym również złotników wysokimi podatkami. Po II wojnie światowej cech częściowo został odbudowany ale w roku 1948 ówczesne władze pozbawiły go autonomii i włączyło go do cechu metalowego. Stan ten trwał aż do roku 1989  kiedy utworzono Cech Złotników Jubilerów i pokrewnych Zawodów.
O tych sprawach mówiono już po nabożeństwie podczas towarzyskiego spotkania w sali Cechu Rzemiosł Spożywczych „Na Kotłowem”. Swoją obecnością zaszczycił złotników i ich rodziny prezydent stołecznego miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski z małżonką Barbarą.
W trakcie uroczystości Honorową Odznaką Rzemiosła został odznaczony Grzegorz Węc, a złotymi Odznakami Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie: Janusz Muchajer i Kazimierz Wenc.
Przedstawiciele cechu krakowskiego, z okazji 10-lecia powstania Cechu Złotników na Śląsku przekazali Starszemu Cechu Jerzemu Kurczokowi buławę wykonaną przez mistrza Kazimierza Wenca.
Po części oficjalnej wieczoru uczestnicy święta bawili się przy muzyce do późnych godzin nocnych.


 • DSC_7962
 • DSC_7966
 • DSC_7967
 • DSC_7971
 • DSC_7973
 • DSC_7975
 • DSC_7981
 • DSC_7983
 • DSC_7986
 • DSC_7988
 • DSC_7992
 • DSC_7993
 • DSC_7995
 • DSC_7998
 • DSC_8001
 • DSC_8005
 • DSC_8010
 • DSC_8012
Read 2546 times