Aktualności

W niedzielę 28 lutego 2016 r., odbył się 24. Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie wraz Zespołem Szkół Mechanicznych Nr 2. Honorowym Patronem wydarzenia była Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Mamy pierwsze zdjęcia z III Zimowych Igrzysk Rzemieślniczych Szkół Cechowych i Izbowych, które właśnie odbywają się w Zakopanem w których biorą udział uczniowie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP. Cieszy nas, że pierwszy raz w tym roku możemy mieć na nich swoich przedstawicieli. Z tej okazji, koszt całego wyjazdu jest fundowany przez MIRiP. Niebawem poinformujemy o wynikach Igrzysk.
Trzymamy kciuki!

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania strategicznego dla przedsiębiorstw MMSP w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020,działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
Niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje usługi w ramach kodu CPV 79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne.

Prosimy o składanie ofert zgodnie z regulaminem oraz wzorem podanym w załączniku.

Zapraszamy do zgłaszania wniosków o udział w Projekcie "Poznanie portugalskiego modelu nauki zawodu w branży stolarskiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dotyczącego kształcenia zawodowego. Zapraszamy do zapoznania się z tym oraz innymi projektami w zakładce "Programy". http://izba.krakow.pl/index.php/program-po-wer

Anna Adamczyk, dyrektor Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przypomina, że w dniu 24 lutego 2016r o godz. 10 odbędzie się posiedzenie Zarządu Izby i w tym samym dniu o godz. 12 spotkanie Rady Starszych.

Strona 9 z 59